Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
10.00 - 11.00 Total Body10.00 - 10.55Pilates mat10.00 - 10.55Body Control10.00 - 10.55Hatha Yoga10.00 - 10.55Pilates mat10.00 - 10.55
11.00 - 12.00 Be Fit - Dance11.00 - 11.55Be Fit - Dance11.00 - 11.55Total Body11.00 - 11.55
12.00 - 13.00 TRX smallgroup12.00 - 12.30
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 TRX smallgroup17.30 - 18.00Body Control17.00 - 17.55TRX smallgroup17.30 - 18.00Body Control17.00 - 17.55TRX smallgroup17.30 - 18.00
18.00 - 19.00 Total Body18.00 - 18.55Hatha Yoga18.00 - 18.55Total Body18.00 - 18.55Hatha Yoga18.00 - 18.55Total Body18.30 - 19.25
ή
Pilates mat19.30 - 20.25
19.00 - 20.00 Pilates mat19.00 - 19.55S. Glutes & Core19.00 - 19.55Pilates mat19.00 - 19.55S. Glutes & Core19.00 - 19.55
20.00 - 21.00 Body Cross20.00 - 20.55Fitness Pump20.00 - 20.55Body Cross20.00 - 20.55Body Cross20.00 - 20.55
Πατήστε πάνω στο μάθημα για πληροφορίες

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
10.00 - 11.00 Total Body10.00 - 10.55
11.00 - 12.00 Total Body11.00 - 11.55
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Total Body18.00 - 18.55Total Body18.00 - 18.55Total Body18.30 - 19.25
19.00 - 20.00
Πατήστε πάνω στο μάθημα για πληροφορίες

Δευτέρα

Τετάρτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
11.00 - 12.00 Be Fit - Dance11.00 - 11.55Be Fit - Dance11.00 - 11.55
Πατήστε πάνω στο μάθημα για πληροφορίες

Δευτέρα

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
Πατήστε πάνω στο μάθημα για πληροφορίες
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
20.00 - 21.00 Body Cross20.00 - 20.55Body Cross20.00 - 20.55Body Cross20.00 - 20.55
Πατήστε πάνω στο μάθημα για πληροφορίες

Δευτέρα

Τετάρτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
10.00 - 11.00 Pilates mat10.00 - 10.55Pilates mat10.00 - 10.55
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Pilates mat19.00 - 19.55Pilates mat19.00 - 19.55Pilates mat19.30 - 20.25
20.00 - 21.00
Πατήστε πάνω στο μάθημα για πληροφορίες

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
12.00 - 13.00 TRX smallgroup12.00 - 12.30
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 TRX smallgroup17.30 - 18.00TRX smallgroup17.30 - 18.00TRX smallgroup17.30 - 18.00
Πατήστε πάνω στο μάθημα για πληροφορίες

Δευτέρα

Τετάρτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
10.00 - 11.00 Hatha Yoga10.00 - 10.55
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Hatha Yoga18.00 - 18.55Hatha Yoga18.00 - 18.55
Πατήστε πάνω στο μάθημα για πληροφορίες

Τρίτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
Πατήστε πάνω στο μάθημα για πληροφορίες
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
19.00 - 20.00 S. Glutes & Core19.00 - 19.55S. Glutes & Core19.00 - 19.55
Πατήστε πάνω στο μάθημα για πληροφορίες

Τρίτη

Πέμπτη