Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
10.00 - 11.00 Body Control10.30 - 11.15Total Body10.30 - 11.15Body Control10.30 - 11.15
11.00 - 12.00 Total Body11.00 - 11.50
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Total Body18.00 - 18.50Hatha Yoga18.10 - 19.00Pilates mat18.10 - 19.00Total Body18.10 - 19.00
19.00 - 20.00 Pilates mat19.00 - 19.50Total Body19.30 - 20.20Pilates mat19.00 - 19.50Total Body19.30 - 20.20
20.00 - 21.00 Body Cross20.00 - 20.50Body Cross20.00 - 20.50
Πατήστε πάνω στο μάθημα για πληροφορίες

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
10.00 - 11.00 Total Body10.30 - 11.15
11.00 - 12.00 Total Body11.00 - 11.50
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Total Body18.00 - 18.50Total Body18.10 - 19.00
19.00 - 20.00 Total Body19.30 - 20.20Total Body19.30 - 20.20
20.00 - 21.00
Πατήστε πάνω στο μάθημα για πληροφορίες

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
10.00 - 11.00 Body Control10.30 - 11.15Body Control10.30 - 11.15
11.00 - 12.00
Πατήστε πάνω στο μάθημα για πληροφορίες

Δευτέρα

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
Πατήστε πάνω στο μάθημα για πληροφορίες
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
20.00 - 21.00 Body Cross20.00 - 20.50Body Cross20.00 - 20.50
Πατήστε πάνω στο μάθημα για πληροφορίες

Δευτέρα

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
18.00 - 19.00 Pilates mat18.10 - 19.00
19.00 - 20.00 Pilates mat19.00 - 19.50Pilates mat19.00 - 19.50
Πατήστε πάνω στο μάθημα για πληροφορίες

Δευτέρα

Τετάρτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
Πατήστε πάνω στο μάθημα για πληροφορίες
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
18.00 - 19.00 Hatha Yoga18.10 - 19.00
Πατήστε πάνω στο μάθημα για πληροφορίες

Τρίτη