Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
10.00 - 11.00 Total Body10.00 - 10.45Body Control10.00 - 10.45Body Control10.00 - 10.45
11.00 - 12.00 Total Body11.00 - 11.50
12.00 - 13.00 TRX smallgroup12.15 - 12.45
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 TRX smallgroup18.00 - 18.30Hatha Yoga18.00 - 18.50TRX smallgroup18.00 - 18.30Hatha Yoga18.00 - 18.50Total Body18.00 - 18.45
19.00 - 20.00 Pilates mat19.00 - 19.45Total Body19.30 - 20.20Pilates mat19.00 - 19.45Body Control19.30 - 20.20Pilates mat19.00 - 19.45
20.00 - 21.00 Total Body20.05 - 20.50Total Body20.05 - 20.50
Πατήστε πάνω στο μάθημα για πληροφορίες

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
10.00 - 11.00 Total Body10.00 - 10.45
11.00 - 12.00 Total Body11.00 - 11.50
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Total Body18.00 - 18.45
19.00 - 20.00 Total Body19.30 - 20.20
20.00 - 21.00 Total Body20.05 - 20.50Total Body20.05 - 20.50
Πατήστε πάνω στο μάθημα για πληροφορίες

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
Πατήστε πάνω στο μάθημα για πληροφορίες
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
Πατήστε πάνω στο μάθημα για πληροφορίες
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
12.00 - 13.00 TRX smallgroup12.15 - 12.45
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 TRX smallgroup18.00 - 18.30TRX smallgroup18.00 - 18.30
Πατήστε πάνω στο μάθημα για πληροφορίες

Δευτέρα

Τετάρτη

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
18.00 - 19.00 Hatha Yoga18.00 - 18.50Hatha Yoga18.00 - 18.50
Πατήστε πάνω στο μάθημα για πληροφορίες

Τρίτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
19.00 - 20.00 Pilates mat19.00 - 19.45Pilates mat19.00 - 19.45Pilates mat19.00 - 19.45
Πατήστε πάνω στο μάθημα για πληροφορίες

Δευτέρα

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
10.00 - 11.00 Body Control10.00 - 10.45Body Control10.00 - 10.45
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Body Control19.30 - 20.20
20.00 - 21.00
Πατήστε πάνω στο μάθημα για πληροφορίες

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
Πατήστε πάνω στο μάθημα για πληροφορίες
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
Πατήστε πάνω στο μάθημα για πληροφορίες
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
Πατήστε πάνω στο μάθημα για πληροφορίες
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
Πατήστε πάνω στο μάθημα για πληροφορίες